SMC Details School Management Committee Details

Sr. No. Name Qualification Designation Address Occupation Contact No.
1 Dr. Rajabhau Damduji Takasale M.B.B.S President / Chairperson Rajat Sankule,Ganeshpeth,Nagpur Service 9422108344
2 Shir. Prabhakar Vithoba Dhargave M.S.C,B.Ed Member Secretary(Pricipal) C/o G.s.Khodekar,H.No.22, Sant Sai Krupa Society,Narendra Nagar,Nagpur Service 9730150953
3 Mr. R. Nagabhushanam M.S.C,B.Ed Educationist Jawahar Navadaya,Vidyalaya,Wardha Service 7744931910
4 Mrs . Anju Surendra Chopra M.S.C,B.Ed Educationist Tuli Public Schol,Near Koradi Naka,Bokgara Road ,Nagpur Service 9822666008
5 Mr. Pravin Kukade M.com Parents Representative Ambika Nagar, Manewada, Nagpur Service 8605326020
6 Mr. Kishorkumar Yelne M.Phil, B.Ed Parents Representative Pachogaon, Nagpur Service 9423412069
7 Mrs. Nilam Murte M.Sc, B.Ed Teachers Representative Ramna, Nagpur Service 9075395913
8 Mrs. Pushpa Raut M.A, B.Ed Teachers Representative 20,Chankya Puram,Near Sawagat Nagae, Nagpur Service 9511876332
9 Mrs. Kavita Gondhare M.A, B.Ed Teacher From other school Near airpot,Manish Nagr Nagpur Service 9175735982
10 Mrs. Tejashree Tambhekar M.A(Hindi), B.Ed Teacher From other school Plot No. 35, Sai Nagar-2,Hudkeshwar Road, Nagpur Service 7057054686
11 Mr. Namdeo Mahadeo Nagrale M.SC(Agri) Member nominated by Trust Cosmos Town, Jayatale Road, Nagpur Retired 9422109381
12 Mr. Ajay Chandrabhan Suryawanshi B.A Member nominated by Trust Shanti Nagr,Abdekar Ward, Nagpur Business 9373101543